Prenatalni dan – slobodan radni dan na koji ima pravo svaka zaposlena trudnica

Prenatalni dan je slobodan radni dan u svakom mjesecu na koje ima pravo svaka trudna radnica sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama.

T rudni ste i jako sretni. Zaposleni ste i dalje radite. Mislite raditi do kraja trudnoće. Ne vidite problem jer su žene i prije Vas bile trudne i radile,  i sve to i Vi sebi želite.

Kako bi mogli uredno nastaviti raditi i pratiti da se Vaša trudnoća uredno odvija, da se dijete uredno razvija i raste omogućeno je sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17, 37/20) korištenje prenatalnog dana.

Što je prenatalni dan?

Prenatalni dan je slobodan radni dan u svakom mjesecu radi obavljanja prenatalnog pregleda na koje ima pravo svaka trudna radnica. Ujedno je moguće navedeni slobodni radni dan – prenatalni dan, trudnica koristiti i na način da pripadajuće sate radnog dana rasporedi i koristi višestruko tijekom više radnih dana u mjesecu.

Prenatalni dan

Kada je trudnica obavezna najaviti poslodavcu prenatalni dan?

Prenatalni dan je trudnica dužna najaviti poslodavcu pisanim putem dva dana prije zakazanog pregleda te po obavljenom pregledu dužna je zatražiti potvrdu o obavljenom pregledu od liječnika koji je pregled izvršio, a koju potvrdu po zahtjevu poslodavca dostavlja na uvid.

Navedeni slobodni prenatalni dan se smatra vremenom provedenim na radu.

Stoga, drage trudnice kako bi bezbrižno mogle nastaviti raditi koristite prenatalni dan i uživaj te u ovom prekasnom periodu svoga života.

Nikolina Boras Ćorluka
dipl. iur

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.