E-cigarete i trudnoća – rizici niske porođajne težine

Žene koje koriste elektroničke cigarete tijekom trudnoće imaju 33% veću vjerojatnost da će roditi dojenčad niske porođajne težine, prema novoj studiji tima istraživača s UCLA-e i drugih institucija.

R ođena djeca niske porođajne težine, tj. one koji teže manje od 2,5kg često zahtijevaju specijaliziranu medicinsku skrb i imaju veći rizik od komplikacija u ranom životu te dugotrajne zdravstvene probleme, rekla je dr. Annette Regan, glavna autorica studije i docentica epidemiologije na UCLA Fielding School of Public Health.

Nalazi studije, u kojoj su sudjelovali i istraživači iz američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti, objavljeni su u srpanjskom izdanju recenziranog časopisa Obstetrics & Gynecology. Među tom skupinom, 1,1% izjavilo je da je koristilo e-cigarete tijekom posljednja tri mjeseca trudnoće, a gotovo dvije trećine tih korisnika e-cigareta reklo je da je tijekom tog razdoblja pušilo i obične cigarete.

“Iako je samo mali postotak ljudi koristio e-cigarete, bili smo iznenađeni koliko ih je koristilo i e-cigarete i obične cigarete tijekom trudnoće”, rekla je Regan, koja također predaje na školi za medicinske sestre Sveučilišta u San Franciscu. “Otkrili smo povećane stope niske porođajne težine za korisnike e-cigareta, a to se dogodilo čak i za one koji nisu pušili cigarete.”

Rezultati istraživanja

Tim je izvijestio da je među korisnicima e-cigareta, bilo isključivo ili u kombinaciji s običnim cigaretama, stopa poroda s niskom porođajnom težinom bila 8,1%, u usporedbi sa 6,1% za ne-korisnike povećana prevalencija od 33%. Međutim, također su otkrili da je među onima koji su isključivo pušili e-cigarete, porođaji male porođajne težine skočili na 10,6%, a stopa prijevremenih porođaja bila je 12,4%, u usporedbi sa 7,6% za ne-korisnice. Ova povećanja nisu zabilježena među dvostrukim korisnicima e-cigareta i običnih cigareta.

“Ovi nalazi su važni, jer prijevremeni porod znači da dijete ima manje vremena u majčinoj maternici da raste i dobije na težini”, rekla je Regan. “Veliki dio na težine plod dobije se u drugom dijelu trudnoće.”

CDC smatra nikotin, koji je prisutan i u običnim i u e-cigaretama, otrovnim za razvoj, koji može imati štetan učinak na razvoj fetusa. Budući da su istraživači otkrili da je niska porođajna težina češća među ženama koje su često koristile e-cigarete nego među povremenim korisnicima, moguće je da je količina izloženosti nikotinu povezana s tim štetnim učincima. Međutim, rekli su, potrebno je više istraživanja kako bi se to potvrdilo.

“Ova studija dodaje dokaze da je najbolje biti bez nikotina tijekom trudnoće i da upotreba e-cigareta nije iznimka”,

rekao je prof. Gavin Pereira, perinatalni epidemiolog sa Sveučilišta Curtin University School of Public Health u Australiji. Pereira, bivši profesor perinatalne, pedijatrijske i ekološke epidemiologije na Sveučilištu Yale, nije sudjelovao u studiji.

Korištenje e-cigareta raste u cijelom svijetu, a ti se proizvodi ponekad prodaju kao manje štetna alternativa cigaretama i pomoć pri prestanku pušenja.

Unatoč tome, vrlo malo studija bavilo se potencijalnom povezanosti između vapinga i štetnih ishoda porođaja među budućim majkama, rekli su znanstvenici.

e-cigarete
“Percepcija da su e-cigarete manje štetne od pušenja običnih cigareta može doprinijeti njihovoj privlačnosti među trudnicama koje imaju poteškoća s prestankom pušenja. Ovi nalazi pokazuju da se e-cigarete ne bi trebale smatrati sigurnom alternativom običnim cigaretama i da postoje potencijalno vrlo stvarni zdravstveni rizici od vapinga kada je trudnoća u pitanju.”

Dr. Annette Regan, glavna autorica studije

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.