Na koji način radi ultrazvuk?

Princip rada ultrazvuka  temelji se  na korištenje visokih frekvencija zvučnih valova za stvaranje slike unutrašnjih organa.

Ultrazvuk je sigurna metoda medicinske dijagnoze pa je tako našao važnu primjenu i kod praćenja trudnoće. Kod trudnoće se ultrazvuk koristi za procjenu fetalnog razvoja – napretka trudnoće. Tako je moguće otkriti eventualne probleme s ekstremitetima, srcem, bubrezima itd. Bez primjene ultrazvuka nezamisliva je invazivna dijagnostika u trudnoći kao što je npr amniocenteza.

Prednost ultrazvuka u odnosu na druge dijagnostičke metode je da ne zahtijeva dodatne pripreme pacijenta. Ultrazvučni pregled zahtijeva i određena znanja, odnosno potrebnu edukaciju i iskustva liječnika koji obavlja pregled, a rezultate pregleda – slike ili objašnjenja mogu koristiti različiti specijalisti.

Danas u ginekologiji i opstetriciji svakodnevno koristimo i 3D UZV koji skupljene zvučne valove pretvara u 3D sliku. 4D UZV koji osim što dijete prikazuje u 3D prikazu daje i prikaz djetetovih pokreta. Na ovaj način osim što imamo bolju i potpuniju sliku u samoj dijagnostici, imamo i veliko zadovoljstvo i sreću roditeljima da po prvi put vide svoje dijete.

Princip rada ultrazvuka

Princip rada ultrazvuka

Pregled ultrazvukom se radi tako da se sonda ultrazvuka prisloni na kožu pacijenta, na razini organa kojeg želimo testirati, kako bi mogla odašiljati ultrazvučne valove u tijelo pacijenta. Sonda emitira zvuk koji putuje kroz meko tkivo i tjelesne tekućine, te se odbija natrag do sonde kada naiđe na gušće površine. Tako se stvara slika.

Frekvencije ovih zvučnih valova su van čujnosti ljudskog uha, a to je između 2 i 18 MHz (mega herca). Što su ove frekvencije veće, slike su kvalitetnije, ali u tom slučaju imamo problem da tkivo apsorbira zvukove većih frekvencija, pa se veće frekvencije koriste kod plićih ispitivanja. Niže frekvencije dakle prodiru dublje u tkivo ali je i kvaliteta slike kod nižih frekvencija slabija.

Na koji način se stvara slika?

Prilikom ultrazvučnog ispitivanja, zvuk će putovati kroz tekućine ili mekše tkivo te će se kod nailaska na tvrđe tkivo odbiti od isto – vratiti u sondu koja će zabilježiti drugačiju strukturu.
Tako možemo na primjer ultrazvukom vidjeti srčane zaliske ili žučne kamence u žučnom mjehuru. Što je tkivo na koje naiđe ultrazvuk gušće, to će se i više zvučnih valova vratiti u sondu, a sam uređaj će ih pretvoriti i oblik slike.

Ultrazvuk se pokazao kao odličan alat za dijagnoze različitih stanja kod unutrašnjih organa, na primjer, jetre, bubrega, štitnjače, srca, jajnika, testisa itd. Često se koristi za dijagnoze problema kod mekih tkiva, mišića, krvnih žila, zglobova…

Specijalne vrste ultrazvučnih uređaja

ultrazvuk3Postoje i specijalne vrste ultrazvučnih uređaja koje dijagnosticiraju nenormalne protoke krvi u krvnim žilama. Ovakve uređaje nazivamo Doppler. Oni se koriste za dijagnosticiranje kardiovaskularnog sustava i mjerenje protoka krvi te pokreta srčanog tkiva u određenim točkama. Doppler ultrazvukom možemo procijeniti funkcije i stanje srčanog zaliska, abnormalnosti srca itd.
Današnji ultrazvučni aparati s color dopplerom mogu analizirati protok krvi kroz krvne žile te tako mogu razlučiti da li je neka tvorba u tijelu dobroćudna – benigna ili zloćudna – maligna. Maligni su tumori znatno bolje prokrvljeni od benignih.

Ultrazvučne uređaje koristimo i za pregledavanje zidova krvnih žila, nakupine plaka i ugrušaka, začepljenja ili suženja arterija, ultrazvučni pregled srca ili pregled fetalnog srca. Ultrazvuk se može obaviti u liječničkoj ordinaciji, u ambulanti ili u bolnici.

Trajanje pregleda i priprema za ultrazvuk

Trajanje pregleda ultrazvukom je od 20 do 60 minuta. Pregled ultrazvukom u principu nije bolan za pacijenta. Za pregled ultrazvukom se u većini slučajeva ne zahtijeva dodatna priprema pacijenta. Jedina je iznimka je pregled jetre ili žučnog mjehura, gdje bi bilo dobro da pacijent prije pregleda nekoliko sati nije uzimao nikakvu tekućinu ili hranu.

Važno je napomenuti da ako ste alergični na lateks prije pregleda trebate obavijestiti liječnika o tome kako se prilikom pregleda ne bi koristile sonde koje su prekrivene lateks materijalima.

Vanjski ultrazvuk

Prilikom pregleda ultrazvukom na kožu se nanosi gel koji će pridonijeti boljem kontaktu sonde s kožom. Sonda se pomiče po koži u razini dijela tijela koji se pregleda. Primjeri za ovo su pregledi srca ili fetusa u maternici. Pacijenti na ovaj način ne osjećaju nikakvu nelagodu ili bol.

Unutarnji ultrazvuk

Kod nekih pregleda se radi i unutarnji ultrazvuk. Na primjer kod pregleda reproduktivnih organa i mokraćnog sustava. U tom slučaju se kod pregleda sonda transvaginalno koristi kod žena za analizu maternice i jajnika. Također se i kod nekih pregleda može koristiti i endoskop, na primjer kod pregleda jednjaka, limfnih čvorova prsnog koša ili želuca. Tada se ultrazvučna sonda pričvršćava na vrh endoskopa koji bude uvučen u tijelo pacijenta, najčešće kroz usta pacijenta. Kod ovih pregleda pacijenti prije pregleda dobivaju lijekove za smanjivanje boli. Unutarnje ultrazvučno ispitivanje je manje ugodno od vanjskog.

Pregled ultrazvukom je sigurna metoda

Pregled ultrazvukom je neinvazivna metoda u najvećem broju slučajeva. Pregled ultrazvukom ne uključuje izloženost ionizirajućem zračenju.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.