Nalaz PAPA testa – objašnjenja

Papa test je rutinska i neinvazivna pretraga koja primarno služi ranom otkrivanju raka grlića maternice i premalignih promjena, pomoću citološke analize cervikovaginalnog obriska.

Nalaz PAPA testa uzima ginekolog pri redovitom ginekološkom pregledu i šalje ga liječniku specijalisti citologu na daljnju analizu. Pri pregledu ginekolog ispunjava uputnicu s važnim anamnestičkim podacima o pacijentici kako bi citologu dao detaljniji uvid o samoj pacijentici.

Nalaz PAPA testa – citološka analiza

Nalaz PAPA testa

PRIMJERENOST UZORKA

Nalaz PAPA testa - primjerenost uzorka

Kao prva stavka analizira se primjerenost samog citološkog uzorka:

 • Zadovoljava za interpretaciju
 • Ne zadovoljava za interpretaciju:
  • netočne oznake
  • staklo je razbijeno
  • slabo fiksiran ili očuvan
  • nema endocervikalnih cilindričnih stanica
  • prekriven leukocitima (uzorak nije zadovoljavajuć ako je više od 75% stanica prekriveno leukocitima)
  • prekriven krvlju
  • razvučen u više nivoa
  • prisutan strani materijal (npr. lubrikant onemogućuje citologu procjenu)

Nalaz PAPA testa - opća podjelaOPĆA PODJELA

 • Negativan nalaz na intraepitelnu leziju ili invazivnu leziju (znači da u pregledanim uzorku nisu pronađene abnormalne stanice)
 • Abnormalne stanice (obično o tipu se abnormalnosti obrazlaže se u nastavku nalaza)

OPISNA DIJAGNOZA

Nalat PAPA testa - opisna dijagnozaMikroorganizmi

 • bacillus vaginalis, koji prevladava u normalnoj vaginalnoj flori
 • miješana bakterijska flora – vrlo čest nalaz, ne nužno povezan uz upalu;
 • fungi, najčešće nalaz spora i pseudohifa candide albicans;
 • trichomonas vaginalis nalaz spolno prenosiva bolest-bičaš iz skupine protozoa
 • gardnerella vaginalis- bakterijska vaginoza
 • actinomyces-infekcija česta u žena koje imaju spiralu – IUD
 • promjene povezane s HSV-om – herpes simplex virus – infekcija može biti asimptomatska ili u obliku bolnih vezikula koje pucaju
 • promjene povezane s HPV-om imaju svoju citološki prepoznatljivu sliku

Drugi ne-neoplastični nalazi

Nalat PAPA testa - drugi ne-neoplastični nalaziReaktivne promjene na stanicama:

 • reaktivne promjene na stanicama koje su povezane s upalom
 • reaktivne promjene na stanicama koje su povezane sa zračenjem (promjene na stanicama koje su posljedica zračenja ili kemoterapije)
 • reaktivne promjene na stanicama koje su povezana s IUD om (mogu biti nastala promjena zbog kronične iritacije uz IUDa -spirale)

Reparatorni epitel

Keratotične promjene na stanicama: ove promjene nastaju kao kronična reakcija na podražaj, ili upalu ili možda HPV infekciju.

Parakeratoza
Diskeratoza
Hiperkeratoza

Endometralne stanice ako ih nalazimo u žena u menopauzi potrebno je učiniti daljnju obradu.

Atrofičan epitel nalazimo kod smanjene estrogenog djelovanja, takav nalaz je očekivan u razdoblju postmenopauze i nakon poroda.

Citohormonski status ne odgovara dobi – ako pacijentice su u menopauzi a ne uzimaju hormone potrebno je učiniti daljnju obradu.

ABNORMALNE STANICE

Toj dijagnozi pripada desna kolona PAPA nalaza. Ako je u toj koloni nešto označeno sigurno se ne radi o urednom nalazu, već je potrebno odmah učiniti daljnju obradu i liječenje.

Skvamozne stanice (pločaste stanice) promjene dijelimo u tri skupine:

 1. Nalaz papa testa - skvamozne staniceAtipične skvamozne stanice (ASC) dijele se na:
 • ASC-US neodređenog značenja
 • ASC-H ne može se isključiti HSIL
 • ne može se isključiti invaziju

Ovakav nalaz traži odmah daljnju obradu i liječenje. Preporučuje se odmah provesti HPV testiranje, kolposkopiju a ovisno o nalazu i biopsiju i
histološku dijagnostiku.

2. Skvamozna intraepielna lezija SIL

 • SIL niskog stupnja (dysplasia levis ili CIN I)
 • SIL visokog stupnja:
  • dysplasia media -CIN II
  • dysplasia gravis-CIN III
  • HSIL-Carcinom in situ CINIII
  • početna invazija se ne može isključiti

Kod SILa niskog stupnja obično uz obradu HPV tipizaciju i kolposkopiju pacijentica se redovito kontrolira i prati, dok kod SILa visokog stupnja
odmah uz kolposkopiju radi se i biopsija i patohistološka potvrda samog nalaza

3. Carcinoma planocellulare – pločasti karcinom

 • jasan nalaz koji govori o malignim stanicama, neodgodivo liječenje

Nalaz PAPA testa - Glandularne staniceGlandularne stanice – promjene dijelimo u tri skupine:

1. Atipične glandularne stanice – dijelimo u tri grupe:

 • vjerojatno reaktivne promjene
 • vjerojatno intraepitelna lezija
 • vjerojatno invazivna lezija

Kod dijagnoze ovoga nalaza potrebno je učiniti daljnju obradu.Promjene na cilindričnim stanicama koje mogu biti endocervikalnog, endometralnog ili neodređenog podrijetla. Preporučuje se obično učiniti HPV test, kolposkopiju, ekskohleaciju endocerviksa te ovisno o dobi i frakcioniranu kiretažu.

2. Adenokarcinom in situ AIS -zahtijeva kolposkopiju i frakcioniranu kiretažu

3. Adenokarcinom – nalaz malignih stanica cilindričnog porijekla – potrebno je odmah učiniti patohistološku potvrdu takva nalaza i odmah
pristupiti liječenju.

Atipične stanice neodređenog značenja – znače da citolog ne može nađene stanice svrstati niti jednu do sada navedenu skupinu, ali ne spadaju u maligne stanice.

Nalaz PAPA testa - uvodUPUTE

Na kraju PAPA testa slijede uputa – preporuka citologa kada je potrebno učiniti ponovno kontrolu PAPA testa. Ako smo dobili abnormalni nalaz PAPA testa dobiti ćemo preporuku koju daljnju obradu je potrebno odmah učiniti (HPV test, kolposkopska kontrola ili histološka dijagnostika).

PAPA test je bezbolna pretraga koja spašava život!
Javite nam se na redovan ginekološki pregled.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.